14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 84

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§84 Projektkonkurrencer
Denne bestemmelse og §§ 85-92 gælder for

  • 1) projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på tildeling af en tjenesteydelseskontrakt, og

  • 2) projektkonkurrencer med konkurrencepræmier eller betalinger til deltagerne.

•••

Stk. 2 I de tilfælde, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, beregnes kontraktens værdi på grundlag af den anslåede værdi uden moms af den pågældende tjenesteydelseskontrakt, herunder eventuelle konkurrencepræmier eller betalinger for deltagelsen til deltagerne.

•••

Stk. 3 I de tilfælde, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, beregnes kontraktens værdi på grundlag af det samlede præmie- og betalingsbeløb, herunder den anslåede værdi uden moms af tjenesteydelseskontrakten, som senere vil kunne indgås i henhold til § 82, hvis ordregiveren i bekendtgørelsen om projektkonkurrencen har meddelt, at ordregiveren agter at tildele en sådan kontrakt.

•••
profile photo
Profilside