14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 En ordregiver skal udvælge mindst tre ansøgere til at afgive tilbud. Er antallet af ansøgere lavere end tre, kan ordregiveren udvælge den eller de ansøgere, der opfylder de fastsatte krav til egnethed, jf. § 140, til at afgive tilbud.

•••

Stk. 2 En ordregiver skal ved udvælgelse i henhold til § 145 som minimum lægge vægt på ansøgernes kapacitet på området forskning og udvikling eller udvikling og gennemførelse af innovative løsninger.

•••

Stk. 3 En ordregiver skal samtidig og skriftligt opfordre de udvalgte ansøgere til at afgive et indledende tilbud i form af et forsknings- og innovationsprojektforslag. Det er alene de ansøgere, der af ordregiveren modtager en opfordring dertil, som kan afgive et indledende tilbud. Opfordringerne skal indeholde en henvisning til den elektroniske adresse, hvor der er direkte elektronisk adgang til udbudsdokumenterne. Opfordringerne skal ledsages af udbudsdokumenterne, når der ikke er vederlagsfri ubegrænset og fuld direkte adgang til disse dokumenter, jf. grundene i § 132, stk. 2, og de ikke allerede er gjort tilgængelige på anden vis. Opfordringerne skal desuden indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud med senere ændringer.

•••
profile photo
Profilside