14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 57

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§57 En ordregiver skal fastsætte en passende frist for modtagelse af tilbud, jf. § 93.

•••

Stk. 2 Fristen skal som minimum være 35 dage fra dagen efter udbudsbekendtgørelsens afsendelse.

•••

Stk. 3 Har ordregiveren anvendt en forhåndsmeddelelse, er minimumsfristen dog 15 dage, når

  • 1) forhåndsmeddelelsen indeholder alle oplysninger i bilag V, del B, afsnit I, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), i det omfang disse oplysninger forelå ved forhåndsmeddelelsens offentliggørelse, og

  • 2) forhåndsmeddelelsen er sendt til offentliggørelse mindst 35 dage og højst 12 måneder inden afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

•••

Stk. 4 Accepterer ordregiveren, at tilbud kan indgives via elektroniske midler i overensstemmelse med regler udstedt af erhvervs- og vækstministeren i henhold til § 194, stk. 1, kan den frist, der er nævnt i stk. 2, afkortes med 5 dage.

•••

Stk. 5 Gør et akut behov hos ordregiver det ikke muligt at overholde den frist, der er fastsat i stk. 2, kan ordregiveren fastsætte en frist, der ikke er mindre end 15 dage fra dagen efter udbudsbekendtgørelsens afsendelse.

•••

Stk. 6 Ordregiveren skal offentliggøre det øvrige udbudsmateriale på datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, jf. § 132.

•••
profile photo
Profilside