14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Kontrakter tildelt på grundlag af eksklusiv rettighed
Loven gælder ikke for offentlige tjenesteydelseskontrakter, som en ordregiver tildeler en anden ordregiver eller en sammenslutning af ordregivere på grundlag af en eksklusiv rettighed i henhold til lov eller offentliggjorte administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

•••
profile photo
Profilside