14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 166

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§166 Livscyklusomkostninger
En ordregiver kan ved anvendelse af tildelingskriterierne omkostninger eller bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. § 162, stk. 1, nr. 2 og 3, inddrage livscyklusomkostninger. Beregningen af livscyklusomkostninger kan omfatte en del af eller alle følgende omkostninger gennem en vares, en tjenesteydelses eller et bygge- og anlægsarbejdes livscyklus:

  • 1) Omkostninger, der afholdes af ordregiveren eller andre brugere, herunder

    • a) omkostninger i forbindelse med erhvervelse,

    • b) omkostninger i forbindelse med brug såsom forbrug af energi og andre ressourcer,

    • c) omkostninger til vedligeholdelse og

    • d) omkostninger i forbindelse med bortskaffelse såsom indsamling og genindvinding.

  • 2) Omkostninger, der kan henføres til eksterne virkninger på miljøet, og som er knyttet til varen, tjenesteydelsen eller bygge- og anlægsarbejdet i løbet af livscyklussen, såfremt deres pengemæssige værdi kan bestemmes og verificeres. Disse omkostninger kan omfatte omkostninger forbundet med drivhusgasemissioner og andre forurenende emissioner og andre omkostninger i forbindelse med modvirkning af klimaændringer.

•••
profile photo
Profilside