14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbudsloven § 100

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbudsloven og bygger på lov nr. 1564 af 15. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§100 Genåbning af konkurrencen, jf. § 98, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, skal baseres på

  • 1) de samme vilkår, som var gældende i forbindelse med tildelingen af rammeaftalen,

  • 2) om nødvendigt mere præcist formulerede vilkår eller

  • 3) eventuelt andre vilkår, der er fastsat på forhånd i udbudsmaterialet for rammeaftalen.

•••

Stk. 2 Genåbning af konkurrencen skal ske ved samtidig skriftlig opfordring til de økonomiske aktører, som er i stand til at udføre kontrakten, til skriftligt at afgive tilbud. Opfordringen skal angive fristen for at afgive tilbud og øvrige nødvendige oplysninger.

•••

Stk. 3 En ordregiver skal tildele kontrakten på grundlag af de kriterier for tildeling, der er fastsat i udbudsmaterialet for rammeaftalen, jf. § 162.

•••
profile photo
Profilside