14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udbetaling Danmark-loven § 21

Lov om Udbetaling Danmark paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udbetaling danmark-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Årsregnskabet for Udbetaling Danmark skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og regler fastsat i medfør af § 21 a, stk. 1. Revisionen omfatter ikke eventuelle supplerende beretninger, som indgår i årsregnskabet. Revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og eventuelle supplerende beretninger er i overensstemmelse med årsregnskabet.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark udnævner en revisor.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan i særlige tilfælde udpege en yderligere revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme regler som den revisor, der er udnævnt af bestyrelsen.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision, der ledes af en revisionschef.

•••

Stk. 5 Ved revisorskift skal såvel bestyrelsen for Udbetaling Danmark som revisor orientere beskæftigelsesministeren om årsagen til skiftet.

•••

Stk. 6 Efter revision af årsregnskabet forsyner revisionen det med en påtegning om, at det er revideret.

•••

Stk. 7 Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af årsregnskabet.

•••

Stk. 8 Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

•••
profile photo
Profilside