14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

TV2-loven § 1

Lov om TV 2/DANMARK A/S paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tv2-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1154 af 23. September 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Selskabets stiftelse og formål
Kulturministeren bemyndiges til at stifte et aktieselskab ved navn TV 2/DANMARK A/S, hvis aktiekapital tegnes af staten. Aktiekapitalen indbetales som nærmere fastsat i åbningsbalancen, herunder ved indskud af den af TV 2/DANMARK hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver.

•••

Stk. 2 Stiftelsen kan i regnskabs- og skattemæssig henseende ske med virkning fra den 1. januar i stiftelsesåret.

•••
profile photo
Profilside