14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

TV-overvågningsloven § 2c

Lov om tv-overvågning paragraf 2c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tv-overvågningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2c En kommunalbestyrelse kan efter drøftelse med politidirektøren med henblik på at fremme trygheden foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i umiddelbar tilknytning til en restaurationsvirksomhed.

•••

Stk. 2 Politidirektøren kan afvise, at en kommunalbestyrelse foretager tv-overvågning i medfør af stk. 1, eller beslutte, at en sådan tv-overvågning først kan finde sted på et senere tidspunkt, når det er klart nødvendigt af hensyn til politiets virksomhed.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte midlertidige regler om kommunalbestyrelsers adgang til at foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og hvor der i øvrigt ud over det i stk. 1 angivne er et behov for at fremme trygheden.

•••
profile photo
Profilside