14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

TV-overvågningsloven § 5

Lov om tv-overvågning paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tv-overvågningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Overtrædelse af § 1, § 3, stk. 1, § 3 a, stk. 1, samt § 2 e straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der i forbindelse med en behandling, som udføres for private, overtræder § 4 c.

•••

Stk. 3 Overtrædelse af pålæg meddelt i medfør af § 4 b straffes med bøde.

•••

Stk. 4 I forskrifter udstedt i medfør af § 4 kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 6 Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

•••
profile photo
Profilside