14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

TV-overvågningsloven § 3b

Lov om tv-overvågning paragraf 3b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tv-overvågningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. October 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3b Bestemmelserne i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelseslovens § 22 gælder uanset en eventuel skiltning i medfør af §§ 3 og 3 a.

•••
profile photo
Profilside