14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Transportprisloven § 3

Lov om kontrol med overholdelsen af eøf's forordning nr. 11/1960 om afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af transportprisloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 119 af 21. February 1990. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den, der undlader at give Konkurrencerådets sekretariat de oplysninger, som skal afgives i henhold til art. 5, stk. 2, i forordning nr. 11/1960, eller som er afkrævet ham i henhold til art. 13 i forordningen eller i henhold til denne lovs § 2, stk. 1, straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Den, der overtræder bestemmelserne i forordning nr. 11/1960, art. 6, om transportdokumenter, straffes med bøde.

•••

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af § 1, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 4 Har nogen, der optræder på en virksomheds vegne, overtrådt stk. 1.-2., bestemmelser i forskrifter udstedt i medfør af § 1, stk. 2, eller borgerlig straffelovs § 162, kan der pålægges virksomhedens ejer bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Er virksomheden et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der under tilsvarende betingelser pålægges selskabet som sådant bødeansvar. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

•••

Stk. 5 Ved behandlingen af sager i henhold til denne paragraf anvendes reglerne i lov om rettens pleje, kapitel 69, i samme omfang som i sager, der påtales af statsadvokaten.

•••
profile photo
Profilside