14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Transportprisloven § 2

Lov om kontrol med overholdelsen af eøf's forordning nr. 11/1960 om afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af transportprisloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 119 af 21. February 1990. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Konkurrencerådets sekretariat kan pålægge virksomheder og sammenslutninger af virksomheder, der er omfattet af forordning nr. 11/1960, at give de oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af sekretariatets opgaver efter § 1, stk. 1.

•••

Stk. 2 Konkurrencerådets sekretariat kan, når det er nødvendigt for varetagelsen af sekretariatets opgaver efter § 1, stk. 1, hos de i stk. 1 nævnte virksomheder og sammenslutninger af virksomheder:

  • 1) undersøge virksomhedernes bøger og andre forretningspapirer,

  • 2) tage kopier eller udskrifter af disse bøger og papirer på stedet,

  • 3) få adgang til alle de virksomhederne tilhørende lokaler, områder og køretøjer,

  • 4) forlange en hvilken som helst udtalelse til bøgerne og forretningspapirerne.

•••

Stk. 3 Ved undersøgelsen efter stk. 2 skal der forevises en skriftlig bemyndigelse fra sekretariatet. Bemyndigelsen skal indeholde oplysning om undersøgelsens genstand og formål.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder også, når sekretariatet bistår Kommissionen ved undersøgelser i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning nr. 11/1960.

•••
profile photo
Profilside