14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Transportprisloven § 1

Lov om kontrol med overholdelsen af eøf's forordning nr. 11/1960 om afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af transportprisloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 119 af 21. February 1990. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Varetagelsen af de opgaver, som efter Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordning nr. 11/1960 om afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår er henlagt til medlemsstaternes kompetente myndigheder, påhviler her i landet Konkurrencerådets sekretariat.

•••

Stk. 2 Trafikministeren kan på forslag af Konkurrencerådets sekretariat fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende udforming, behandling og opbevaring af de transportdokumenter, der er nævnt i artikel 6 i forordning nr. 11/1960.

•••
profile photo
Profilside