14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Trafikselskabsloven § 16

Lov om trafikselskaber paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af trafikselskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Ved anvendelse af bestemmelser i lov eller koncession om ret for staten til at overtage privatbaners infrastruktur skal tilskud ydet af det offentlige til de pågældende privatbaners drift eller anlæg efter den 1. januar 2001 ikke medregnes som indtægt for de pågældende privatbaner ved opgørelse af anlæggenes nettoudbytte eller ved beregning af værdien af aktierne i selskaberne. Tilsvarende skal der bortses fra et eventuelt tilskudselement i betaling ydet af det offentlige i henhold til kontrakt om udførelse af trafik som offentlig service.

•••

Stk. 2 Bestemmelser i lov eller koncession om ret for staten til at overtage privatbanernes infrastruktur har gyldighed mod enhver uden tinglysning.

•••
profile photo
Profilside