14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tp-dokumentationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1297 af 31. October 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Skatteforvaltningen kan anmode den skattepligtige om at udarbejde databaseundersøgelse for en eller flere kontrollerede transaktioner. En anmodning om udarbejdelse af databaseundersøgelse kan alene fremsættes under en skattekontrol.

•••

Stk. 2 Ved en databaseundersøgelse forstås en søgning efter sammenligningsgrundlag, som kan anvendes til brug for prisfastsættelse samt vurdering af, om prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner sker på armslængdevilkår. Søgningen sker i offentligt tilgængelige databaser, herunder eventuelt mod betaling.

•••

Stk. 3 Databaseundersøgelsen skal indeholde følgende:

  • 1) Identifikation af transaktioner, der testes, og anvendt prisfastsættelsesmetode.

  • 2) Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder begrundelse for kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.

  • 3) Forklaring for brug af justeringer og interval.

  • 4) Dokumentationsmateriale fra databaser og anvendte data i øvrigt.

•••

Stk. 4 Skatteforvaltningen skal give den skattepligtige en frist på mellem 60 og 90 dage til at udarbejde databaseundersøgelsen.

•••
profile photo
Profilside