14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tp-dokumentationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1297 af 31. October 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Omfattede af bekendtgørelsen er de skattepligtige, som ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med forbundne parter (kontrollerede transaktioner), som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1, og som skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for disse kontrollerede transaktioner, jf. skattekontrollovens § 39, stk. 1.

•••

Stk. 2 I skattekontrollovens § 40 er angivet, at skattepligtige, som falder under visse størrelsesgrænser, kun skal udarbejde dokumentation for visse kontrollerede transaktioner.

•••
profile photo
Profilside