14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tonnageskatteloven § 8

Lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tonnageskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 500 af 22. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Indkomst af følgende former for virksomhed kan ikke omfattes af §§ 6 eller 8 a:

 • 1) Forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter eller andre naturforekomster.

 • 2) Fiskeri og forarbejdningsvirksomhed.

 • 3) Bygning og reparation af havne, moler og broer samt opmudring, stenfiskeri, sandsugning eller lignende virksomhed.

 • 4) Dykkervirksomhed.

 • 5) Lodsning, når skibene anvendes i og omkring havne.

 • 6) Bugsering m.v. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor skibet udfører bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs i mindst 50 pct. af den tid, skibet i løbet af et indkomstår er i drift. Det er en betingelse, at skibet er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Ved anvendelsen af 2. pkt. fordeles ventetid forholdsmæssigt mellem den tid, der er medgået til bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs, og den tid, der er anvendt til andre aktiviteter. Bugseringsaktiviteter m.v., der udføres i eller omkring havne, eller som består i at bistå fartøjer med egen fremdrift med at lægge til i havn, anses ikke for at være foregået til søs.

 • 7) Passagersejlads i eller over havneløb m.v.

 • 8) Uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v.

 • 9) Museumsaktiviteter og skibsbevaring.

 • 10) Sports-, udflugts- og fritidsformål.

 • 11) Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål.

•••

Stk. 2 Uddybningsmaskiner, flydekraner, flydedokke, kabeltromler, boreplatforme, flydende beholdere og lignende materiel anses ikke for skibe efter denne lov. Det samme gælder pramme og lægtere, medmindre de er lastbærende og har en bruttotonnage på 2.000 t eller derover.

•••
profile photo
Profilside