14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tonnageskatteloven § 6a

Uddrag fra forarbejderne til tonnageskatteloven § 6a:

Ifølge de gældende regler i tonnageskattelovens § 6, stk. 1, opgøres skattepligtig indkomst i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer med 1) skibe ejet af rederiet (på visse betingelser, hvi...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.