14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tonnageskatteloven § 6

Uddrag fra forarbejderne til tonnageskatteloven § 6:

2. Hvad kan omfattes af tonnageskatteordningen? (Lovforslagets §§ 6-7 og §§ 10-11.)
2.1. Hvilke indkomster?Indkomst ved erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, når transporterne udføres med egne eller lejede skibe efter de regler, der er redegjort for under pkt. 2.2. Indkomst ved visse former for virksomhed, som foregår...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.