14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tonnageskatteloven § 21

Lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tonnageskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 500 af 22. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Lempelse for udenlandske fragtskatter
Har et rederi betalt fragtskatter i udlandet, fordeles disse på tonnagebeskattet rederivirksomhed og eventuel anden rederivirksomhed i forhold til den anvendte tonnage. De fragtskatter, der falder på den tonnagebeskattede del af rederivirksomheden, kan for hvert enkelt land fradrages i den del af tonnageskatten beregnet efter § 15, der falder på fragtindtægter fra det pågældende land. Eventuel overskydende fragtskat kan ikke fradrages i eller fremføres til modregning i skat af anden indkomst.

•••

Stk. 2 De fragtskatter, der falder på den ikketonnagebeskattede del af rederivirksomheden, kan fradrages eller fremføres til modregning i skat af anden ikketonnagebeskattet indkomst efter bestemmelserne i ligningslovens § 33.

•••
profile photo
Profilside