14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tonnageskatteloven § 19

Uddrag fra forarbejderne til tonnageskatteloven § 19:

5. Beskatning af avancer og genvundne afskrivninger. (Lovforslagets §§ 16-20.)
Som nævnt under pkt. 4.1. kan der ikke foretages fradrag for afskrivninger på aktiver under tonnageskatteordningen. De aktiver, der indgår i tonnageskatteordningen, skal derfor i afskrivningsmæssig forstand udskilles fra de af selskabets aktiver, der indgår i anden virksomhed, og som fortsat kan afskrives efter de almi...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.