14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tøndermarskloven § 40

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tøndermarskloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 123 af 26. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de forskrifter, der fastsættes i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Fiskerikontrollen påser overholdelsen af bestemmelsen i § 14, stk. 1.

•••

Stk. 3 Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal kommunalbestyrelsen søge forholdet lovliggjort. Kommunalbestyrelsen kan herved meddele de fornødne påbud, herunder påbud om, at en lodsejer, der ikke overholder bestemmelserne i § 16, skal lade arealet indgå i den græsningsordning, der er nævnt i § 27.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen påser, at påbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

•••

Stk. 5 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af tilsynsvirksomheden.

•••
profile photo
Profilside