Toldloven § 42

Denne konsoliderede version af toldloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1116 af 22. september 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022

§ 42

§§ 11 a-26 finder tilsvarende anvendelse for frihavne, herunder på trafikken og vareførslen mellem frihavne og den øvrige del af det danske toldområde.