14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Afregningsperioden for told og merværdiafgift af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter § 29, er kalendermåneden. Told og merværdiafgift af varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 16. i måneden efter afregningsperioden.

•••

Stk. 2 Kredit efter stk. 1 er for så vidt angår told betinget af, at varemodtageren stiller sikkerhed.

•••

Stk. 3 Sikkerhed for at opnå kredit efter stk. 2 og sikkerhed for en potentiel toldskyld kan stilles ved:

  • 1) Deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning.

  • 2) Anden sikkerhedsstillelse.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at varemodtagere og -afsendere skal opfylde nærmere angivne betingelser for at deltage i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning. Skatteministeren kan derudover fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning, herunder størrelsen af det bidrag, der skal betales af varemodtagere og -afsendere, der deltager i ordningen. Bidraget betales efter reglerne for betaling af told, jf. stk. 1. Bekendtgørelse om toldbehandling

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelsen efter stk. 3, nr. 2. Bekendtgørelse om toldbehandling

•••
profile photo
Profilside