Toldloven § 10e

Denne konsoliderede version af toldloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1116 af 22. september 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 4. januar 2022,
som ændret ved lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 10e

Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om opbevaring af de i medfør af §§ 10 c og 10 d indsamlede oplysninger og om videregivelse af disse oplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.