14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 10b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10b I denne lov forstås ved:

 • 1) Likvide midler:

  • a) Kontanter.

  • b) Ihændehaverpapirer.

  • c) Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler.

  • d) Forudbetalte kort.

 • 2) Bærer: Enhver fysisk person, som passerer ind i eller ud af det danske toldområde med likvide midler på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel.

 • 3) Uledsagede likvide midler: Likvide midler, der indgår i en forsendelse uden en bærer.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte supplerende definitioner for begreberne i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside