14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 57

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§57 Skatteministeren kan fastsætte regler om oprettelse, indretning og benyttelse af provianteringsvirksomheder, om tidspunktet for betaling af told og afgifter af varer, der fraføres disse virksomheder, om bevillingshaverens hæftelse og sikkerhedsstillelse for told og afgifter af de tilførte varer, om tilbagekaldelse og bortfald af sådanne tilladelser og bevillinger samt om told- og skatteforvaltningens kontrol med varer, der tilføres og fraføres provianteringsvirksomheder. Bekendtgørelse om toldbehandling

•••
profile photo
Profilside