14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Frihavne
Ved en frihavn forstås en havn, der er beliggende i det danske toldområde og opfylder betingelserne om frizoner i EU-toldkodeksens afsnit VII, kapitel 3, afdeling 3.

•••

Stk. 2 Frihavne kan kun oprettes ved lov.

•••
profile photo
Profilside