14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Skatteministeren kan med henblik på opfyldelse af traktatlige forpligtelser fastsætte regler om told- og afgiftsfrihed for: Bekendtgørelse om toldbehandling

  • 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

  • 2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.

  • 3) Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de dertil knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for organisationerne eller institutionerne, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

•••
profile photo
Profilside