14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Førere af befordringsmidler skal ved ankomst til det danske toldområde fra et tredjeland og før afgang fra det danske toldområde til et tredjeland anmelde sig til told- og skatteforvaltningen. Førere af skibe, der ankommer til en dansk havn fra et andet sted i EU's toldområde, eller som forlader det danske toldområde med henblik på afsejling til et andet sted i EU's toldområde, skal ligeledes, såfremt skibet medfører varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter som ladning eller proviant, anmelde sig til told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 omhandlede anmeldelser kan foretages ved en dertil bemyndiget person.

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan på nærmere fastsatte vilkår fritage førere af visse kategorier af befordringsmidler for anmeldelsespligten efter stk. 1. Bekendtgørelse om toldbehandling

•••
profile photo
Profilside