14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 I denne lov forstås ved:

  • 1) Det danske toldområde: De danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover.

  • 2) EU's toldområde: De områder, som er fastsat i EU's bestemmelser herom, herunder det danske toldområde.

  • 3) Tredjelande: De områder, som ikke er omfattet af EU's toldområde, Grønland og Færøerne anses som tredjelande.

  • 4) Uberigtigede varer: Varer, for hvilke der ikke er betalt told og afgifter.

  • 5) Varer i uberigtiget stand: Varer, der opbevares uden betaling af told og afgifter.

  • 6) Varer i ikke-afgiftsberigtiget stand: Varer, der opbevares uden betaling af afgifter.

  • 7) Afgifter: Merværdiafgift og punktafgifter.

•••
profile photo
Profilside