Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 213 af 31. marts 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 26. marts 2021,
som ændret ved lov nr. 2071 af 21. december 2020 og lov nr. 738 af 13. juni 2023

§ 3

Tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.

Stk. 2 Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på mellem 1,2 og 16,4 må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år.

Stk. 3 Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.