14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksreklameloven § 1

Lov om forbud mod tobaksreklame m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksreklameloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 586 af 26. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven finder anvendelse på tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, hvorved forstås:

  • 1) Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes, tygges eller på anden måde indtages, hvis de, helt eller delvis, er fremstillet af tobak.

  • 2) Varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med varer omfattet af nr. 1.

  • 3) Produkter med indhold af nikotin, der ikke er tobaksvarer, jf. § 2, nr. 2, i lov om tobaksvarer m.v., eller elektroniske cigaretter, jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., og som ikke er godkendt ved en markedsføringstilladelse efter lov om lægemidler eller EU-retlige regler om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse af humanmedicinske lægemidler, og udstyr, der er beregnet til at blive benyttet sammen med disse produkter.

  • 4) Rygeprodukter baseret på planter, urter eller frugter, som ikke indeholder tobak, og som kan forbruges via en forbrændingsproces.

•••
profile photo
Profilside