Tobaksafgiftsloven § 26

Denne konsoliderede version af tobaksafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tobaksafgifter

Lov nr. 1016 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 1588 af 27. december 2019, lov nr. 1183 af 08. juni 2021, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2615 af 28. december 2021, lov nr. 288 af 07. marts 2022, lov nr. 755 af 13. juni 2023 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 26

Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.