14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksafgiftsloven § 8

Lov om tobaksafgifter paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Afgiftspligtens indtræden
Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås,

  • 1) når varer forlader afgiftssuspensionsordningen,

  • 2) ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse,

  • 3) når der fremstilles varer uden for afgiftssuspensionsordningen, eller

  • 4) når varer indføres her i landet fra steder uden for EU, jf. § 12, medmindre de pågældende varer umiddelbart efter indførslen henføres under afgiftssuspensionsordningen.

•••

Stk. 2 Varer anses tillige for overgået til forbrug her i landet ved uregelmæssige transaktioner med de pågældende varer efter stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og 4, jf. § 34.

•••

Stk. 3 Varer, der under afgiftssuspensionsordningen transporteres fra et afgiftsoplag, anses for overgået til forbrug her i landet på tidspunktet for modtagelsen af varerne, når varetransporten sker til

  • 1) en registreret varemodtager efter § 10, stk. 2,

  • 2) en modtager, der er fritaget for afgift af varer efter § 29, stk. 1, nr. 5 eller 6, eller

  • 3) et direkte leveringssted her i landet, som den her i landet autoriserede oplagshaver efter § 9 eller den her i landet registrerede varemodtager efter § 10, stk. 2, har godkendt og udpeget over for told- og skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside