14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksafgiftsloven § 6

Lov om tobaksafgifter paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Stempelmærker fremstilles ved told- og skatteforvaltningens foranstaltning og udleveres af told- og skatteforvaltningen til de autoriserede virksomheder. De autoriserede virksomheder må ikke sælge eller udlåne de modtagne stempelmærker.

•••

Stk. 2 Stempelmærkeværdien tilbagebetales for ikkebrugte stempelmærker, der tilbageleveres eller tilintetgøres. Ligeledes tilbagebetales stempelmærkeværdien for stempelmærker påsat pakninger, der hos en autoriseret oplagshaver eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af brand, brækage el.lign., jf. § 33, og endelig tilbagebetales stempelmærkeværdien i forbindelse med tyveri, når varerne er afgiftsberigtiget i et andet EU-land efter EU-reglerne. De nærmere vilkår for tilbagebetalingen fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside