14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksafgiftsloven § 30

Lov om tobaksafgifter paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Kun virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, må erhverve og handle med råtobak, ligesom råtobak kun må sælges til sådanne virksomheder.

•••

Stk. 2 Såfremt den tilstedeværende beholdning råtobak er mindre end beholdningen efter regnskabet, skal der betales et beløb svarende til afgiften af de varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn kunne fremstilles af de manglende varer. Såfremt virksomheden ikke kan godkende told- og skatteforvaltningens beregning af afgiftstilsvaret, finder bestemmelserne i §§ 5, 7 og 8, nr. 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside