14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tobaksafgiftsloven § 25a

Lov om tobaksafgifter paragraf 25a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tobaksafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1447 af 21. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25a Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 25, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

•••

Stk. 2 Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.

•••
profile photo
Profilside