14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tobaksafgiftsloven § 12

Uddrag fra forarbejderne til tobaksafgiftsloven § 12:

Til § 12
Paragraffen omhandler indførsel af varer fra steder uden for EFs toldområde eller områder, der ikke er omfattet af EF-landenes afgiftsområder, samt varer, der medbringes eller modtages af private fra andre EF-lande (bortset fra fjensalg). Virksomheder, der er registreret efter § 82 i toldloven skal betale afgift efter regler...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.