Lovkommentarer, som nævner Tjenesteydelsesloven § 19

Lov om tjenesteydelser i det indre marked (1. udg.)
Forfattere: Katrine Mulvad Thomsen, Sigrid Floor Toft og Thor Iversen
Udgivelsesdato: 08. sep 2011
DJØF Forlag

§ 19

Læs lovkommentar til § 19 på side 211 til None.

Læs på Jurabibliotek