Tjenesteydelsesloven Kapitel 13

Denne konsoliderede version af tjenesteydelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov nr. 384 af 25. maj 2009,
som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015

Kapitel 13 1 Ikrafttræden m.v.
§ 18

Loven træder i kraft den 28. december 2009.

§ 19

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.