14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenesteydelsesloven Kapitel 10

Lov om tjenesteydelser i det indre marked kapitel 10

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenesteydelsesloven og bygger på lov nr. 384 af 25. May 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Tjenesteydelsesloven

Kapitel 10
1
Forarbejder

Pligt til indrapportering

§15 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler med henblik på opfyldelse af forpligtelsen til at oplyse Europa-Kommissionen om nye regler om tjenesteydelser, tjenesteydere og tjenestemodtagere, som følger af artikel 15, stk. 7, og artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked. Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen

profile photo
Profilside