14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenesteydelsesloven § 11

Lov om tjenesteydelser i det indre marked paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenesteydelsesloven og bygger på lov nr. 384 af 25. May 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Tjenesteydere, som er etableret i et andet EU/EØS-land, har ret til midlertidigt at levere tjenesteydelser i Danmark.

•••

Stk. 2 En kompetent myndighed kan kun stille krav til en tjenesteyder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, hvis kravene er begrundet i hensynet til:

  • 1) Den offentlige orden.

  • 2) Den offentlige sikkerhed.

  • 3) Den offentlige sundhed.

  • 4) Beskyttelse af miljøet.

•••

Stk. 3 En kompetent myndigheds krav til en tjenesteyder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, må ikke indebære direkte eller indirekte diskrimination af tjenesteyderen begrundet i dennes nationalitet eller etableringsland.

•••

Stk. 4 Krav til en tjenesteyder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, skal være egnede til at sikre opfyldelsen af det tilsigtede formål, og formålet må ikke kunne opnås ved en mindre restriktiv foranstaltning.

•••
profile photo
Profilside