14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenesteydelsesloven § 10

Lov om tjenesteydelser i det indre marked paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenesteydelsesloven og bygger på lov nr. 384 af 25. May 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 En kompetent myndighed må ikke stille følgende krav over for en tjenesteyder:

 • 1) Diskriminerende krav, som direkte eller indirekte er begrundet i tjenesteyderens nationalitet eller vedtægtsmæssige hjemsted.

 • 2) Forbud mod etablering i flere EU/EØS-lande eller forbud mod at være optaget i registre eller faglige organisationer og sammenslutninger i flere medlemslande.

 • 3) Begrænsning af tjenesteyderens frihed til at vælge, om den pågældende ønsker at etablere sig her i landet med et hovedforretningssted, sekundært forretningssted, agentur, filial eller datterselskab m.v.

 • 4) Krav om gensidighed med det medlemsland, hvori tjenesteyderen allerede har et forretningssted.

 • 5) Anvendelse i hvert enkelt tilfælde af en økonomisk test, der består i at gøre tilladelsen betinget af,

  • a) at der kan påvises et økonomisk behov eller en markedsefterspørgsel,

  • b) at evaluere den pågældende form for virksomheds aktuelle eller potentielle økonomiske virkninger og

  • c) at vurdere dens formålstjenlighed i forhold til den kompetente myndigheds planlagte økonomiske mål.

 • 6) Krav om, at tjenesteyderen stiller en finansiel sikkerhed eller deltager i en sådan, eller at tjenesteyderen tegner en forsikring hos en tjenesteyder eller et organ etableret i Danmark.

 • 7) Krav om, at tjenesteyderen skal have været optaget i et register i Danmark i en given periode eller tidligere have udøvet den pågældende virksomhed i Danmark i en given periode.

•••

Stk. 2 Planlægningskrav, som er fastsat ud fra et tvingende alment hensyn, og som ikke forfølger økonomiske mål, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1, nr. 5, litra a-c.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1, nr. 6, kan en kompetent myndighed stille krav om, at tjenesteyderen deltager i en eventuel kollektiv erstatningsfond her i landet.

•••
profile photo
Profilside