14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Tjenestemandspensionsloven § 33a

Uddrag fra kommentarerne til tjenestemandspensionsloven § 33a:

    Det foreslås at fastsætte, at finansministeren kan bemyndige Finansstyrelsen til at udøve sine beføjelser efter tjenestemandspensionsloven. Det foreslås endvidere, at finansministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til denne bemyndigelse, herunder ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.