14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Tjenestemandspensionsloven § 32

Uddrag fra kommentarerne til tjenestemandspensionsloven § 32:

Til §§ 28 og 29.
Ifølge forslagets § 28, stk. 1, tilkommer det ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen at træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at oppebære ydelser i henhold til de foreslåede bestemmelser er til stede, jfr. herved den i forslag til lov om statens tjenestemænd under § 31, stk. 3, indeholdte bestemmelse om forelæggelse af afskedig...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.