14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandspensionsloven § 16c

Lov om tjenestemandspension paragraf 16c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16c Reglerne i denne lov finder ikke anvendelse for personer omfattet af § 33 a, stk. 2, i lov om tjenestemænd. Ministeren for offentlig innovation træffer efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold.

•••

Stk. 2 Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at en person som nævnt i § 33 a, stk. 1, i lov om tjenestemænd henføres til stk. 1, hvis særlige konkrete omstændigheder taler derfor.

•••
profile photo
Profilside