14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tjenestemandspensionsloven § 16a

Uddrag fra forarbejderne til tjenestemandspensionsloven § 16a:

Det foreslås, at de gældende bestemmelser om pension til åremålsansatte i lov nr. 264 af 22. maj 1986 om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår med senere ændringer indarbejdes i tjenestemandspensionsloven. Tilsvarende foreslås det, at de øvrige bestemmelser om åremålsansættelse i...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.