14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandspensionsloven § 11

Lov om tjenestemandspension paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået,

  • 1) før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og

  • 2) før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 2, og

  • 3) mindst 3 måneder før dødsfaldet.

•••

Stk. 2 Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

•••

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at ægtefællen efter en tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden.

•••
profile photo
Profilside